Jak důležité je načasování vstupů u binárních opcích

splatnostPři obchodování binárních opcí je třeba se nutné zaměřit na správné načasování vstupů do obchodů. Ovšem v souvislosti s tímto zajímavým článkem, který jsem se přečetl, mě napadla úvaha nad tím, jak splatnost opce svým způsobem funguje také jaké stop loss, který jinak u opcí neexistuje. Vysvětlím, jak to myslím.

Když obchodujete tradiční investiční nástroje, používáte stop loss jako ochranný příkaz pro výstup z obchodní pozice pro případ, že se cena nebude vyvíjet podle očekávání. Nastavíte na ztrátu, kterou jste ochotní akceptovat.

U opcí stop lossy neexistují, protože obchod je ukončen v době splatnosti. Ovšem volbou délky splatnosti můžeme výsledek obchodu zásadně ovlivnit, a to mi právě připomíná funkci stop lossu.

Když totiž zvolíte moc krátkou expiraci, může se stát, že jste sice správně předpověděli celkový trend, ale na dočasné korekci, která nastala, bude vaše opce uzavřena ve ztrátě.

Je to jako s příliš těsným stop lossem, který je zasažen cenovou korekcí, načež se cena opět vydá vaším směrem. Smyslem tohoto článku je tedy upozornit na fakt, že ano, při obchodování se soustředíme na správné vstupy, ale můžeme také ovlivnit výstupy v podobě volby správné splatnosti.

Ke každému vstupu se nejlépe hodí určitá expirace, nelze to paušalizovat, je třeba si svůj přístup otestovat, ale někdy může nastat případ, kdy změna splatnosti může změnit vstupy do obchodů ze ztrátových na ziskové.

Je to něco, co byste měli vidět v grafech, když testujete svoji strategii. Dívejte se, co dělá cena, a jestli nepotřebuje víc času, aby udělala to, co od ni chcete.

Napsat komentář